รายละเอียดโครงการ

กำหนดการ
และสถานที่จัดงาน

1. รอบคัดเลือก

  - เปิดรับสมัครและส่งแผนการพัฒนานวัตกรรมชุมชน

  ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2562

  - สมัครและส่งผลงานได้ทาง www.แค่ใจก็เพียงพอ.com

  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ "การสมัคร")

  - ประกาศผลผู้ผ่านรอบแรก 12 ทีม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

2. งานแถลงข่าวและการแข่งขันรอบ 12 ทีม

  - กำหนดการแข่งขัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

  - สถานที่: กรุงเทพมหานคร

  - ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 6 ทีม

3. การพัฒนาแผนงานและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

  3.1 Design Sprint Bootcamp & Community on Field

    - วันที่ 10-12 มกราคม 2563

    - สถานที่: ชุมชน ณ จังหวัดเป้าหมายที่ทางโครงการกำหนด

  3.2 Project Pitch & Workshop 1 # Go-to-market Strategy

    - วันที่ 25 มกราคม 2563

    - สถานที่: กรุงเทพมหานคร

  3.3 Project Pitch & Workshop 2 # Marketing & Branding

    - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

    - สถานที่: กรุงเทพมหานคร

  3.4 Project Pitch & Workshop 3 # Creative Content

    - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

    - สถานที่: กรุงเทพมหานคร

  3.5 Final Presentation, Community Hand-over, Awarding

    - วันที่ 12-14 มีนาคม 2563

    - สถานที่: ชุมชน ณ จังหวัดเป้าหมายที่ทางโครงการกำหนด