รายละเอียดโครงการ

รางวัล

รอบ 12 ทีม

- ทีมที่ผ่านเข้ารอบ SEMI-FINAL 12 ทีม ที่มาจากต่างจังหวัดจะได้รับค่าเดินทางและที่พัก ในอัตราที่ทางโครงการฯ กำหนด

- 6 ทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบ FINAL จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

รอบชิงชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

 - เงินทุนการศึกษา 250,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 - เงินทุนสนับสนุนสถาบันการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 - เงินทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 - เงินทุนสนับสนุนสถาบันการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 - เงินทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 - เงินทุนสนับสนุนสถาบันการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 - เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร